Opret et nyt galleri

Hvis du gerne vil sætte en række billeder fra f.eks. en begivenhed eller en udstilling pænt op på en side i WordPress, kan du sætte dem ind i et såkaldt galleri. Her kommer en lille vejleding til, hvordan du opretter et galleri i WordPress.

galleri

 • Gå til den side, hvor billederne skal sættes ind.
 • Klik med musen det sted på siden, hvor galleriet skal være
 • Klik på knappen Tilføj medier over menuen til tekstfeltet på siden.
 • Vælg Opret Galleri i venstre hjørne i det vindue, der kommer op.

Opret et galleri i WordPress

 • Vælg nu enten at uploade nye billeder til galleriet eller tilføj billeder fra Mediebiblioteket.
 • Vælg de billeder, der skal være i galleriet ved at klikke på dem, så de får et lille hak i hjørnet.
 • For hvert billede skal du definere en unik Titel, evt. en Billedtekst, evt. en Alt Tekst
 • Klik nu på knappen Opret nyt galleri nederst i højre hjørne.
 • Du skal nu vælge indstillinger for dit galleri
  – Om der skal være link på billederne (vælg som udgangspunkt Ingen)
  – Hvor mange kolonner, de skal være i
  – Størrelse på billederne (thumbnail give små men ensartede billeder)
 • Klik herefter på Indsæt galleri nederst i højre hjørne og klik Opdater på siden.

Du vil nu se billederne opstillet i et galleri efter de indstillinger, som du angav.

Rediger/ændre et eksisterende galleri

 • Klik på galleri-firkanten på den side, hvor du gerne vil ændre indholdet i et eksisterende galleri og klik på det lille ikon med en blyant.
 • Du får nu mulighed for at ændre på alle de ovenfor beskrevne indstillinger og tekster på de enkelte billeder i galleriet.
 • Du kan ændre billedernes placering/rækkefølge ved at trække dem rundt.
 • Du kan fjerne et billede fra galleriet ved at klikke på krydset, der kommer frem i hjørnet, når du holder musen henover billedet.
 • Du kan tilføje nye billeder ved at klikke på Tilføj til Galleri i venstre side og vælge billeder fra de allerede uploadede billeder (Mediebibliotek) eller uploade nye billeder.
 • Klik på knappen Opdater galleri, når du er færdig.

Slet et eksisterende galleri

Klik på galleri-firkanten på den side, hvor du gerne vil slette et eksisterende galleri og klik på det lille billedikon med et kryds, der kommer frem.

Dette sletter galleriet fra siden.

Vis dit galleri i en lightbox

Hvis du gerne vil kunne vise dit galleri, som en lightbox eller et slideshow, som brugeren kan bladre i, kan du installere et lightbox plugin som f.eks. wp-jquery-lightbox.

Lightbox i WordPress

Du går til Plugins i venstre side i dit administrationspanel og vælger Tilføj nyt. Søg nu på: wp-jquery-lightbox og hent pluginet. Når du har hentet det, skal du aktivere det og så har du mulighed for at gøre dit galleri til en lightbox:

 • Gå til den side, hvor du har oprettet et galleri. Klik på galleriet og det lille ikon med en blyant.
 • Under Indstillinger for galleri i højre side, skal du nu vælge Mediefil ud for Link til:Indstillinger galleri WordPress
 • Klik nu på Opdater galleri nederst i højre hjørne og klip på Opdater siden.

Gå nu ud på selve siden og klik på et af billederne, så åbnes galleriet i en såkaldt lightbox.

Lav et galleri i WordPress
Tagget på: