Hvad er godt indhold på sociale medier?

I Danmark er der er næsten 3,5 million aktive brugere på Facebook, så det er oplagt, at man som virksomhed benytter sig af det sociale medies mulighed for at kommunikere til (og med) sine kunder/brugere der, hvor de alligevel har deres opmærksomhed flere gange om dagen.

Mange virksomheder har også for længst oprettet en side på Facebook, og selvom mange har knækket koden og bruger deres tilstedeværelse målrettet og professionelt, er der en del (se Stratigisk brug af de sociale medier), der stadig ikke udnytter potentialet i at skabe relationer til og kommunikere med kunderne/brugerne via Facebook. Nogle bruger udelukkende deres facebook-side til at lægge reklamer op, mens andre primært bruger den i forbindelse med rekruttering og billeder fra større arrangementer som f.eks. fester og DHL-løb.

Skab relationer og værdi

Hvis en virksomhed kun bruger Facebook til at reklamere for sine produkter og sig selv, er der stor risiko for at brugen af sociale medier ikke bliver nogen succes. Facebook er netop et socialt medie, hvor de fleste gerne vil have nære eller relevante informationer, de kan bruge til noget. Hvis du som virksomhed ikke leverer det, vil brugerne med stor sandsynlighed ikke følge din facebook-side.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at sociale medier er for mennesker. Uanset om det er Facebook, LinkedIn, Twitter eller Instagram, så er det mennesker, der bruger dem (privat eller professionelt). Nogle virksomheder falder indledningsvis i den fælde at bruge Facebook, ligesom man ville gøre det privat. De laver opslag om livet på kontoret, fredagskagen og interne begivenheder. Og det er også hyggeligt – for de ansatte og eventuelt deres familier/venner. Og måske kan det vise kommende medarbejdere, at det er en rar arbejdsplads. Men for kunderne, der ikke har nogen personlig relation til virksomheden, er det ikke så interessant. Deres relation til virksomheden er baseret på den service eller det produkt, virksomheden tilbyder – eller mere præcist – det behov virksomheden kan dække eller det problem, den kan løse for dem. Det er her relationen kan opstå, så det er her, fokus bør være i det indhold en virksomhed publicere på de sociale medier.

Eksempler på godt indhold

Det er som sagt helt afhængig af typen af virksomhed og målgruppe, hvad der opfattes som godt indhold. Det kræver analysearbejde og eksperimenter at blive klar på, hvad der er relevant indhold for jeres specifikke målgruppe (der måske over i købet består af flere forskellige undermålgrupper). Som inspiration har jeg fundet et par eksempler, der illustrerer indhold, der giver løsninger og inspiration, som kan have interesse for kunderne/brugerne.

Tryg giver et tip til, hvordan du helt enkelt kan underholde børnene under køreturen. En sjov og lavpraktisk idé, som kan give værdi for forældre med børn i bilen. Den handler ikke om at sælge forsikringer, men er med til at bygge relationen mellem Tryg og deres kunder. (Eksempel fra https://www.facebook.com/trygfonden)

Tryg Facebook opslag

Boliga giver dig tips til, hvordan du skal forholde dig til prisen på den bolig, du gerne vil sælge. De opfordrer dig ikke til at sælge gennem dem, men tilbyder indsigt og råd. Det er med til at bygge en relation til dem, der kan have interesse i den service Boliga tilbyder. (Eksempel fra https://www.facebook.com/boliga)

Boliga Facebook opslag

Det er naturligvis afhængig af målgruppen, hvad der er et godt indhold på Facebook (LinkedIn, Instagram, Snapchat eller Twitter). Det, der er godt indhold på en banks facebook-side, er noget andet end det, der giver værdi for studerende på en uddannelsesinstitutions facebook-side etc.

Generelle retningslinjer

Et bud på nogle mere generelle retningslinjer kunne så således ud:

  1. Find ud af, hvad der optager kunderne/brugerne i relation til jeres forretningsområde. Hvad spørger de om, hvad taler de om, hvad søger de efter?
  2. Skab værdi ved at levere relevante nyheder fra branchen, løsning på konkrete problemer og inspiration.
  3. Vær på forkant med at formidle, hvad der trender inden for jeres forretningsområde.
  4. Del indhold fra andre, som er relevant for jeres målgruppe.
  5. Lad det være rigtige personer, der kommunikerer på de sociale medier (som repræsentanter for virksomheden). Det giver bedre relationer.
  6. Skriv kort og klart og brug gerne humor.
  7. Brug gode billeder, der giver mening i forhold til indholdet – gerne med mennesker på.
  8. Vær ikke bange for at prøve indhold af – følg op på, om det virker, og hvis det ikke virker, så gør noget andet.

Det kan anbefales at lægge en lidt langsigtet plan for, hvilket indhold der skal lægges på de sociale medier. Og gerne en meget konkret plan, hvor hvert indlæg er defineret og har en udgivelsesdato. Lav f.eks. en plan for de næste fire uger. Hvis man hele tiden, skal finde på nyt indhold, er der en risiko for, at det bliver udskudt til fordel for andre vigtige opgaver og overspringshandlinger. Det er lettere at dele arbejdsprocessen op, så der sættes tid af til at brainstorme, planlægge og udarbejde det planlagte indhold på hvert sit fastlagte tidspunkt i kalenderen.

Find det gode indhold til jeres brugere/kunder

Det er en god idé at involvere andre end den/de kommunikationsansvarlige i processen med at finde det gode indhold, der vil give værdi for jeres kunder/brugere. Det kan f.eks. være nogen i virksomheden, som har direkte kundekontakt i dagligdagen og nogen, der har en faglig ekspertise og sidder med fingeren på pulsen i forhold til nyheder og trends. Der kan komme interessante forslag og vinkler ud af at holde et kvartalsvis brainstorm-møde, hvor alle ryster deres ideer ud på bordet i en kreativ proces. De bedste ideer kan kommunikationsmedarbejderen/social media manageren tage med sig videre i sin planlægning og udarbejdelse af de kommende måneders indhold.

Godt indhold på sociale medier