Barsel og karriere i balance

Facilitering i forbindelse med barselsorlov ruster dine medarbejdere til at vende motiverede og fokuserede tilbage på job efter orloven.

Gør barsel til en gevinst for virksomheden

Barsel og karriere i balance er et forløb, der faciliterer overgangen fra barsel tilbage på job for medarbejdere. Forløbet styrker motivation og engagement, og gør det nemmere for medarbejderen at vende stærkt tilbage og blive en effektiv ressource igen, hvilket kan måles positivt på bundlinjen.

Medarbejdere der gennemgår et udviklingsforløb i forbindelse med deres barsel er langt mere tilbøjelige til at være engagerede, motiverede og afklarede i forhold til, hvordan de kan bidrage og skabe værdi i virksomheden.

Hvad består forløbet af?

Barsel og karriere i balance er et udviklingsforløb for den enkelte medarbejder, der består af:

 • 2 coachingsamtaler – 1 før og 1 efter orlov er slut
 • KarrieremodellenTM (onlinetest)
 • 2 workshops i orlovsperioden
 • Hjemmeopgaver
 • Feedback og evalueringForløbet kan tilpasses organisationens behov.

Hvem?

Forløbet er for kvinder på barsel og for mænd, der holder en længerevarende barsel.

Gevinst for virksomheden:

 • Reduceret fravær efter orlov
 • Fokuserede og effektive medarbejdere
 • Loyalitet og engagement, hvilket reducerer risikoen for tab af nøglepersoner
 • Attraktiv arbejdsplads og positivt omdømme, der tiltrækker de bedste medarbejdere og styrker virksomhedens brand

Gevinst for medarbejderen:

 • Større bevidsthed om egne styrker
 • Større selvtillid ved tilbagevenden
 • Bedre balance mellem arbejds- og familieliv
 • Karriereudvikling i stedet for karrierepause og dermed større tilfredshed og arbejdsglæde
 • Mindre risiko for sygdom og stress

Feedback

Forløbet giver værdifulde indsigter, som kan bruges af virksomheden til målrettede initiativer, der optimerer håndtering af medarbejdere på orlov. Evalueringen er derfor et vigtigt element.

Vil du vide mere?

Kontakt Susie Christensen på 2190 6776 eller sus@alfakommunikation.dk.